Det sociale liv

Vi har et godt socialt miljø mellem alle på skolen - elever, lærere og andre ansatte, lærere, ledelse og andre personalegrupper og eleverne indbyrdes.
Vi stræber efter at være en mobbefri skole.

Demokrati

Vi er stolte over vores aktive demokrati.
De otte stående udvalg har besluttende kompetence. Her er alle grupper på skolen - dvs. også eleverne -  i høj grad repræsenteret.

Engagement

Fokus er interesse og engagement, snarere end tilfældige og moderigtige teorier og pædagogiske principper.
Alle er i høj grad selv med til at definere indholdet af deres arbejde - lærerne sammen med eleverne.