Frivillige aktiviteter

På Grindsted Gymnasium & HF er der mange muligheder for at engagere sig i frivillige aktiviteter i og udenfor skoletiden.

Elevråd, andre råd og udvalg på skolen giver dig mulighed for at påvirke alle andre aktiviteter også.

Du kan også deltage i Projekt frivillig ved siden af din uddannelse og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis.

Alle på ungdomsuddannelser får tilbud om at deltage i frivilligt arbejde. Initiativet giver mulighed for at skabe kontakt mellem unge på en ungdoms-uddannelse og de frivillige foreninger.

Læs mere her om projektet, der er begyndt 2010 »