Vicerektor Gert Bergsteins opgaver

 • Medvirken ved time- og fagfordeling
 • Medvirken ved ansættelser
 • Sekretær: Bestyrelsen, MIO,
 • Lærerforsamlingsmøder
 • Mundtlig eksamen
 • Elevadministration
 • MUS/GRUS/TRS
 • Læreradministration - løntimeopgørelser
 • Ludus-superbruger
 • Introudvalget, Ekskursionsudvalget
  Send mail til Gert Bergstein