Vision

Grindsted Gymnasium & HF har som vision

  • at give eleverne og kursisterne optimale muligheder for at dygtiggøre sig på et højt fagligt niveau i et trygt miljø og
  • at eleverne og kursisterne kan udvikle deres selvstændighed og kreativitet personligt og i samspil med andre.

Endvidere lægger skolen vægt på gensidig forståelse, respekt og ansvarlighed i det daglige arbejde.

Værdigrundlag

Grindsted Gymnasium & HF er

  • en dynamisk institution, der bestandigt udvikler sin pædagogik og sine faglige udfordringer gennem fokus på lærersamarbejde og efteruddannelse
  • et godt fagligt tilbud, der giver elever og kursister en både almendannende og studieforberedende uddannelse
  • et kreativt fællesskab, der prioriterer elevernes og kursisternes oplevelser og udfoldelser både med udadvendte projekter - ekskursioner og studieture - og frivillige aktiviteter inden for drama, musik, billedkunst og idræt
  • en åben skole, der samarbejder med elevernes og kursisternes forældre og pårørende, så de supplerer hinanden i lære- og udviklingsprocessen
  • områdets gymnasium og HF-kursus med et bredt udbud af fag, der tilgodeser mange forskellige elevers baggrunde og fremtidige uddannelser

Grindsted Gymnasium & HF vil opretholde og udbygge den gode kontakt til både afgivende og aftagende institutioner og også til det kultur- og erhvervsliv, der omgiver det.