Fællestimer - hvad er det?

Når der står fællestime på skemaet, samles elever og kursister i festsalen til  f. eks. en koncert, en diskussion om et aktuelt emne, en teaterforestilling eller et foredrag.

Formålet med fællestimer er ifølge bekendtgørelsen at give skolens elever og kursister adgang til kunstneriske oplevelser, indføring i særlige emnekredse og aktuelle problemer samt orientering om nye perspektiver inden for kunst, videnskab og politik. Dette sker på tværs af klasse- og holddeling og under friere former, end det er muligt inden for den normale undervisning.

Fællestimerne er undervisning, og man har pligt til at deltage i disse arrangementer ligesom i den øvrige undervisning.

Indholdet i fællestimerne besluttes i aktivitetsudvalget. Alle kan indlevere gode ideer som forslag til udvalget.