Grundforløbet STX

Grundforløbet introducerer dig til gymnasiets fag og arbejdsformer.

De fleste fag er kendte, men der er også nye fag

Ud over engelsk, som du får som 1. fremmedsprog, skal du vælge et 2. fremmedsprog - tysk, fransk eller spansk. Du skal også vælge billedkunst  eller musik.

Nye fag

  • Almen sprogforståelse  (ap)

    • et kursus i grundforløbet. Du lærer om grammatik og sprogforståelse. I studieretningsforløbet bygges videre på denne viden i dansk og fremmedsprog

  • Naturvidenskabeligt grundforløb  (nv)

    • et kursus i grundforløbet. Du bliver introduceret til de naturvidenskabelige fag ved at arbejde med tværfaglige emner