Studieretningerne

På STX skal du vælge en 2½ årig studieretning, der består af en gruppe på 2 eller 3 fag, som du ønsker at fokusere på, efter at du har afsluttet det ½ årlige grundforløb.

4 hovedgrupper

De 8 studieretninger er inddelt i 4 hovedgrupper, der hver især viser, hvad der fokuseres på:

  • naturvidenskab
  • samfundsvidenskab
  • sprog
  • kunstnerisk fag

Udover studieretningsfagene er der en lang række fag på studieretningen. De fleste er obligatoriske og ens for alle.

A, B, C-niveauer

Alle fag er delt op i niveauer med A som det højeste niveau, B som det mellemste niveau og C som det laveste niveau.

En studentereksamen består af minimum 4 A-niveauer, normalt 3 B-niveauer og 7 C-niveauer.