Studieretninger 2011- 2014

 Naturvidenskabelige studieretninger

1. Matematik A, Kemi A, Fysik B
2. Matematik A, Biologi A, Idræt B
3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
Læs mere ››

Samfundsvidenskabelige studieretninger

4. Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi B
5. Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B
Læs mere ››

Sproglige studieretninger

6. Engelsk A, Spansk A. Tysk B
7. Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B
Læs mere ››

Kunstnerisk studieretning

8. Musik A, Engelsk A og Samfundsfag B
Læs mere ››

Valgfag

Når du vælger valgfag (se mulighederne her »), kan du få hjælp af dette link: Sammensæt selv dit studium  KLIK»