1. Lektiereduceret HF

Begrænset lektielæsning hjemme. Undervisningen lægges til rette, så lektierne delvist læses og gennemgås i timerne. Læs mere her »

2. Starten af skoleåret

Introduktionsarrangement (1 dags varighed) med afslutning på GG. Fra starten skal alle vide, hvad der anses som acceptabelt i klassen. Fokusområder: arbejdsmiljø - god klassekultur. Til sidst udarbejder kursisterne en realistisk køreplan.

3. Hurtig reaktion ved fravær 

Erfaringen viser, at nogle elevers fravær har en afsmittende effekt. De forsømmelige trækker andre med sig. Det vil vi gerne undgå. Derfor vil skolen reagere hurtigt, hvis en kursist forsømmer meget og få en snak med kursisten.

4. Kursister med læsevanskeligheder

Kursister med læseproblemer skal have rigelig støtte. 

5. Faste teamlærere og tutorer

Teamlærerne og tutorerne vælges blandt de lærere, der har mange timer med klassen. De vælges blandt:

a.   klassens dansk-, engelsk-, historie- og matematiklærer i 1hf
b.   klassens dansk, engelsk og historielærer i 2hf 

6. Værkstedstimer

Få en oversigt over indholdet i værkstedstimerne her »