HF - en ny begyndelse

Grindsted Gymnasium & HF indførte lektiereduceret HF fra starten af skoleåret 2010/11 og udvidede modultallet i de fleste fag.

Meningen med udvidelsen af modultallet er, at HF-eleverne i de fleste moduler skal bruge lidt af tiden på at komme i gang med at læse lektier til næste gang, mens en faglærer er til stede. Grindsted Gymnasium & HF har valgt at udvide fagenes modultal i stedet for at lægge særlige moduler til lektielæsning ind i skemaet.Ideen er, at eleverne bedre kan komme i gang med lektielæsningen, når en faglærer er til stede.

Det vil langtfra altid være muligt for eleverne at nå at få læst deres lektier i de enkelte moduler. Det forventes, at lektielæsningen i modulerne suppleres med lektielæsning hjemme. Men det er håbet, at hvis de er hjulpet godt i gang i skolen, vil de også være mere motiverede til at gøre noget ved lektierne hjemme.

De skriftlige opgaver

M.h.t. de skriftlige opgaver forventes det, at det meste af arbejdet foretages hjemme. Men som ved lektierne til de almindelige moduler er det en god idé også at bruge lidt tid i modulerne på at komme i gang med de skriftlige opgaver. Det kan både ske, når opgaven udleveres og i løbet af perioden, hvor opgaven skrives, så eleverne på skolen kan få afklaret nogle af de spørgsmål, der dukker op undervejs.