Kort om HF

HF er en gymnasial almentdannende og studieforberedende ungdomsuddannelse, som du kan søge ind på efter 9. eller 10.klasse, eller hvis du har været væk fra skolen en periode. Se optagelseskravene her »

Hvad betyder ...?

  • Almentdannende

    • betyder, at du bliver undervist i en række fag indenfor naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab og i kreative fag.

  • Studieforberedende

    • betyder, at du med en HF-eksamen kan kvalificere dig til at gennemføre en videregående uddannelse. Det er specielt de korte (1-2 år) og mellemlange (3-4 år) uddannelser, som HF sigter mod.

HF begynder med et introkursus

I de første 4 uger i 1.HF deltager du først i et introkursus, så du kan få en god start på uddannelsen. Her vil du få råd og vejledning og lære nogle studiemetoder, som du får brug for under hele uddannelsen.  Mere info her »