Værkstedstimer påHF

Teamlærerne sørger for, at punkterne nedenfor bliver dækket ind og fordeler værkstedstimerne.

1. semester - 8 moduler

Hvad

Hvem

Indledende studievejledning

Studievejlederen

Gruppedynamik

Psykologilæreren

Indledende screening

Læsevejleder eller studie- vejleder

Notatteknik

 

Læseteknik

 

Informationssøgning

Ks-fag

Timer til fri disposition

 

2. semester - 8 moduler

Hvad

Hvem

Evt. læsning og præsentation af værker

Dansk

Litteratursøgning

Bibliotekaren

Opgaveteknik i forb. med historieopgaven

Historielæreren

Notathåndtering. Eleverne skal lære at strukturere og holde orden i deres notater

 

Timer til fri disposition

 

3. semester - 8 moduler

Hvad

Hvem

Opfølgning på eksamen. Hvad gik godt, og

hvad kunne være gået bedre?

En nf-lærer og dansk- eller historielæreren

Notatteknik

 

Læseteknik

 

Opgaveteknik før SSO

Historielæreren

Proceshåndtering:

Hvordan forbereder man sig til SSO?

Hvad møder eleven op med til møderne med vejlederne?

Dansklæreren

Synopsistræning

Ks-lærere

Timer til fri disposition

 

 4. semester - 8 moduler

Hvad

Hvem

Timerne er til fri disposition