Mere om HF

Tutorer og andre vejledere

Når du begynder på HF, møder du klassens teamlærere. De tager sig af praktiske opgaver i klassen og hjælper med at skabe et godt socialt klima for dig og dine med-kursister.

Du møder også din tutor. Tutoren vil følge dig og din trivsel på skolen gennem ca. 2 samtaler om året.

Endvidere møder du din studievejleder. Studievejlederen vejleder dig i alt, der har med gennemførelsen af HF-uddannelsen at gøre.

HF indeholder også ...

 • Værkstedstimer

  • I løbet af de 2 år afholdes værkstedstimer, hvor du arbejder med faglige problemstillinger, der opstår undervejs i dit HF-forløb, og I kan her arbejde med emner, som I finder relevante.

 • A, B, C- niveauer

  • Alle fag er delt op i niveauer med A som det højeste niveau, B som det mellemste og C som det laveste niveau.
  • På HF er der flest fag på B og C-niveau. Læs om fagene her »

 • Prøver og eksaminer

  • Du skal aflægge prøve i de obligatoriske fag og valgfagene i slutningen af 1. og 2.HF,
  • I løbet af 2.HF skal du udarbejde en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt.