Andre funktioner

AV-administrator Jan Nielsen

Bogadministrator Trine Stilling

Datavejleder Niels Bjerg Kristiansen

Forskerspirekoordinator Anders Peter Vester Sørensen

International koordinator Kirstine Egelund

Kursusledere

Læsevejledere

Pedeller

Sikkerhedsrepræsentanter

Skemalægger Niels Bjerg Kristiansen

Studievejledere


Tillidsrepræsentant  

ts@ggnet.dk