Jens Bjerregaard

Initialer:  JD
Fag:  Historie, oldtidskundskab, religion

Funktioner: Uddannelsesleder
E-mail:jd@ggnet.dk