Billedkunst

Et væld af billeder og visuelle indtryk omgiver os i hverdagen i form af  multimedier, reklamer, kunstværker og skulpturer. Faget billedkunst giver dig redskaberne til at opnå en større forståelse for disse ting, som kan være svære at afkode.

Både teori og praksis

I billedkunst arbejder vi både teoretisk og praktisk. Du bliver ikke bedømt på, hvor god du er til at tegne, men på hvor god du er til at se på, analysere og forstå kunst.
Vi arbejder med forskellige analysemetoder, som du med fordel kan bruge i fx dansk, når der skal analyseres billeder. Desuden arbejder vi med kunsthistoriske perioder, der kan relateres til bl.a. fag som dansk, historie, filosofi, sprogfag og samfundsfag.

IT - en væsentlig rolle

It spiller en væsentlig rolle i faget, hvor man får mulighed for at lave præsentationer, hjemmesider og arbejde med billedredigering.

Arbejdsformer

Undervisningen varierer mellem lærergennemgang, elevoplæg, gruppearbejde, individuelle praktiske øvelser og projektarbejde. Vi arbejder med forskellige teoretiske emner som ofte munder ud i praktiske opgaver så som skulpturer, maleri eller computergrafik.