Gå til hoved-indhold
Billede af skolen set fra anlægget

Ansatte

Majbritt Andersen

Kantine assistent

Martin Finderup Andersen (MF)

samfundsfag, filosofi

mf@ggnet.dk

Marit Andresen (MA)

læsevejleder, kursusleder

tysk, fransk

ma@ggnet.dk

Signe Baden (SI)

historie, matematik

si@ggnet.dk

Gitte Vest Barkholt (GB)

rektor

engelsk, idræt

gvb@grindstedgym.dk

Anna Tygesen Bennetsen (AB)

engelsk, kemi

ab@ggnet.dk

Gert Bergstein (BE)

Vicerektor

fysik, kemi

gbe@grindstedgym.dk

Jaan Chresten Bonde (JC)

Økonomimedarbejder

jcb@grindstedgym.dk

Morten Slavensky Bro (MB)

idræt, samfundsfag

mb@ggnet.dk

Kurt Bundgaard (KN)

Pedel

kn@ggnet.dk

Steen Nørregaard Christensen (SN)

biologi, religion

sn@ggnet.dk

Charlotte Burgdorf Guldager Damgaard (CB)

kemi, matematik

cb@ggnet.dk

Pernille Egebjerg Viskum

Rengøring

Kirstine Bak Egelund (KE)

religion, engelsk

ke@ggnet.dk

Steen Ellemose (SE)

kemi, fysik

se@ggnet.dk

Jennifer Eriksen

Rengøring

Ulla Fomsgaard (UF)

Mentor

musik, religion

uf@ggnet.dk

Rikke Hansen Husted (RH)

Tillidsrepræsentant, studievejleder

dansk, idræt

rh@ggnet.dk

Bjarne Steen Jensen (BJ)

Uddannelsesleder, kursusleder

tysk, historie

bsj@grindstedgym.dk

Søren Jensen (SJ)

historie, engelsk, latin

sj@ggnet.dk

Anna Høher Kiil Jørgensen (AJ)

oldtidskundskab, latin

aj@ggnet.dk

Ellen Kirk (EK)

fransk, spansk

ek@ggnet.dk

Rikke Riber Kjær (RK)

spansk, engelsk

rk@ggnet.dk

Niels Bjerg Kristiansen (NK)

Datavejleder, skemalægger, Data Protection Officer (DPO)

historie, biologi

nk@ggnet.dk

Jesper Friis Kromann (JK)

samfundsfag, historie

jk@ggnet.dk

Bente Filskov Langelund (BL)

Studievejleder, sikkerhedsrepræsentant

engelsk, erhvervsøkonomi

bl@ggnet.dk

Geert Schack Lindemann (GS)

tysk, historie

gs@ggnet.dk

Mette Krusborg Madsen

Sekretær

mkm@grindstedgym.dk

Per Melby (PM)

matematik, fysik

pm@ggnet.dk

Jan Friis Mikkelsen (FM)

dansk, samfundsfag

fm@ggnet.dk

Kenneth Mollerup (KP)

samfundsfag, naturgeografi

kp@ggnet.dk

Kristian Mølgård (KM)

Studievejleder

billedkunst, dansk

km@ggnet.dk

Anja Lykke Hundebøll Nielsen (AH)

Studieretningskoordinator

biologi, kemi, bioteknologi

ah@ggnet.dk

Gurli Nielsen (GN)

biologi, kemi, bioteknologi

gn@ggnet.dk

Heidi Bundgaard Nielsen (HE)

Pedel

he@ggnet.dk

Jan Spangsberg Nielsen (JS)

Pedel, AV

js@ggnet.dk

Torben Nielsen (TO)

Psykologi

to@ggnet.dk

Heidi Nystrand (HN)

biologi, historie

hn@ggnet.dk

Porntip Oncham

Rengøring

Ann Ottosen

Rengøring

Kirsten Pedersen

Rengøring

Ole Dalsgaard Pedersen (OD)

dansk, drama

od@ggnet.dk

Tina Rolsgaard (RA)

matematik

ra@ggnet.dk

Trine Stilling (TS)

Bogadministrator, suppleant for tillidsrepræsentant

fransk, billedkunst

ts@ggnet.dk

Christian Norling Svane (CN)

Matematik, musik

cn@ggnet.dk

Anette Vester Svensson (VS)

Studieretningskoordinator

dansk, idræt

vs@ggnet.dk

Anders Peter Vester Sørensen (PV)

Forskerspirekoordinator, ATU-koordinator

fysik, naturgeografi, matematik, astronomi

pv@ggnet.dk

Christina Søvndal (CS)

musik, dansk

cs@ggnet.dk

Anna Sophie Thomsen (AS)

dansk, engelsk

as@ggnet.dk

Gun Wernblad (GW)

engelsk, mediefag

gw@ggnet.dk

Mette Åseng (ME)

matematikvejleder

biologi, matematik

me@ggnet.dk

Heidi Sandholt Mortensen

Kantineleder

hm@ggnet.dk

Mariane Vestergård Cottl

Rengøring