Gå til hoved-indhold
Billede af skolen set fra anlægget

Indsatsområder

Indsatsområder 2018-2019

 • Markedsføring
 • 130/80 timers pulje – tilbud og organisering
 • Kvalitetssikring:
   - evaluering; herunder udvikling af elevernes selvevalueringskompetencer
   - skriftlighedsindsats
   - den coachende elevsamtale
 • løft af karakterer/socioøkonomiske tal
   - især med fokus på SRP/SSO
 • overgangsfrekvens til videregående uddannelser
 • undersøge potentielt samarbejde med CoC
 • Besparelser/omkostningsbevidsthed– i forhold til budget 2019 og 2020
 • Samarbejde med lokalsamfundet
 • Interreg-samarbejde