Gå til hoved-indhold

Aktivitetsudvalgets opgaver

  • Fællestimer
  • Temadage
  • Skolefester (ud over Exaudios fester)
  • Rammerne for morgensamling
  • Rammerne for fredagscaféer
  • Rammerne for Exaudiofester
  • Juleafslutninger
  • Arrangementer sidste skoledag
  • Dimissionsfester
  • Andre særlige arrangementer på skolen

Medlemmer:
3 lærere
3 elever (heraf 1 fra Exaudio eller Fredagscaféen)
1 pedel
1 ledelsesrepræsentant

Udvalget kan nedsætte underudvalg / arbejdsgrupper til bestemte opgaver. Her kan ansatte og elever, som ikke er medlemmer af udvalget, indgå.