Gå til hoved-indhold
Billede af skolen set fra anlægget

Introduktionsudvalgets opgaver

  • Introduktionsarrangementerne (herunder introturene)
  • Social Dag
  • Stormøder
  • Forældremøder for 1g og 1hf-aftenen
  • Orienteringsmøder om gymnasiet og hf
  • Andre aktiviteter, der kan bidrage til at tiltrække og fastholde elever
  • Elevrådet

Medlemmer:
3 lærere (heraf 1 studievejleder)
2 elever
1 ledelsesrepræsentant