Gå til hoved-indhold
Billede af skolen set fra anlægget

"Et godt sted at lære - et godt sted at være"

Grindsted Gymnasium & HFs værdigrundlag er udgangspunktet for skolens mission, vision og strategi.

Grindsted Gymnasium & HFs værdier er:

 • faglighed
 • respekt og tolerance
 • tryghed
 • medindflydelse og ansvar
 • åbenhed
 • udvikling
 • selvstændighed

Mission

Grindsted Gymnasium & HF giver elever en almen, kulturel og faglig bredt funderet uddannelse og dannelse, der ruster dem til såvel fremtidig uddannelse og arbejde som til at være borgere i et demokratisk samfund.

Som følge af områdets lave uddannelsesniveau har Grindsted Gymnasium & HF en særlig udfordring og opgave med at bidrage til at højne dette niveau i området for at fremme såvel den økonomiske som den sociale udvikling.

Gymnasiet skal sikre:

 • at der er et højt fagligt niveau og et bredt udbud af fag, der tilgodeser mange forskellige elevers baggrunde og fremtidige uddannelser
 • at der er et kreativt fællesskab, der prioriterer elevernes og kursisternes oplevelser og udfoldelser både med udadvendte projekter - ekskursioner og studieture - og frivillige aktiviteter inden for drama, musik, billedkunst og idræt
 • at den gode kontakt til både afgivende og aftagende institutioner samt det omkringliggende kultur- og erhvervsliv opretholdes
 • at det er en åben skole, der samarbejder med elevernes og kursisternes forældre og pårørende, så de supplerer hinanden i lære- og udviklingsprocessen

Vision

Grindsted Gymnasium & HF skal være et sted, der giver lyst til at lære under trygge og inspirerende rammer.

Det betyder,

 • at skolen fortsat udvikler sig i tråd med missionen
 • at der udbydes et antal studieretninger og valgfag, der tilgodeser elevernes interesser og muligheder
 • at skolen løbende følger med i den pædagogiske udvikling
 • at skolen løbende forholder sig til udviklingen i informationssamfundet
 • at elever med særlige interesser, evner og behov tilgodeses
 • at der drages omsorg for, at den enkelte elev støttes i at gennemføre uddannelsen uanset baggrund
 • at elever og ansatte føler et tilhørsforhold til skolen
 • at skolen søger samarbejde med andre for derved fortsat at åbne skolen udadtil
 • at skolen orienterer sig internationalt
 • at elever ser sig selv som borgere i en global verden, hvor de er i stand til at føre en konstruktiv dialog med andre
 • at skolen er synlig i lokalsamfundet