Gå til hoved-indhold

"Et godt sted at lære - et godt sted at være"

Grindsted Gymnasium og HFs værdigrundlag er udgangspunktet for skolens mission, vision og strategi.

Grindsted Gymnasium og HFs værdier er:

 • faglighed
 • respekt og tolerance
 • tryghed
 • medindflydelse og ansvar
 • åbenhed
 • udvikling
 • selvstændighed

Mission

Grindsted Gymnasium og HF giver elever en almen, kulturel og faglig bredt funderet uddannelse og dannelse, der ruster dem til såvel fremtidig uddannelse og arbejde som til at være borgere i et demokratisk samfund.

Som følge af områdets lave uddannelsesniveau har Grindsted Gymnasium & HF en særlig udfordring og opgave med at bidrage til at højne dette niveau i området for at fremme såvel den økonomiske som den sociale udvikling.

Gymnasiet skal sikre:

 • at der er et højt fagligt niveau og et bredt udbud af fag, der tilgodeser mange forskellige elevers baggrunde og fremtidige uddannelser
 • at der er et kreativt fællesskab, der prioriterer elevernes og kursisternes oplevelser og udfoldelser både med udadvendte projekter - ekskursioner og studieture - og frivillige aktiviteter inden for drama, musik, billedkunst og idræt
 • at den gode kontakt til både afgivende og aftagende institutioner samt det omkringliggende kultur- og erhvervsliv opretholdes
 • at det er en åben skole, der samarbejder med elevernes og kursisternes forældre og pårørende, så de supplerer hinanden i lære- og udviklingsprocessen

Vision

Grindsted Gymnasium & HF skal være et sted, der giver lyst til at lære under trygge og inspirerende rammer.

Det betyder,

 • at skolen fortsat udvikler sig i tråd med missionen
 • at der udbydes et antal studieretninger og valgfag, der tilgodeser elevernes interesser og muligheder
 • at skolen løbende følger med i den pædagogiske udvikling
 • at skolen løbende forholder sig til udviklingen i informationssamfundet
 • at elever med særlige interesser, evner og behov tilgodeses
 • at der drages omsorg for, at den enkelte elev støttes i at gennemføre uddannelsen uanset baggrund
 • at elever og ansatte føler et tilhørsforhold til skolen
 • at skolen søger samarbejde med andre for derved fortsat at åbne skolen udadtil
 • at skolen orienterer sig internationalt
 • at elever ser sig selv som borgere i en global verden, hvor de er i stand til at føre en konstruktiv dialog med andre
 • at skolen er synlig i lokalsamfundet