1g'erne er i gang med et større projektarbejde om digitale medier. Torsdag den 23/11 havde 1g årgangen besøg af Morten Arnholtz Larsen fra Gejst Studio i Aarhus. Morten gav 1g'erne en spændende indføring i elementer i digitale mediestrategier i. Derefter arbejdede klasserne med deres opgave: At undersøge GGs digitale mediefremtræden og komme med forslag til en digital mediestrategi for skolen. Der kom rigtig mange spændende og kreative ideer frem i gruppearbejdet, og i december skal klasserne arbejde videre med at gøre ideerne konkrete i digitalt format. Se et par billeder fra dagen her