Tirsdag den 9/4 kl. 19.00 live-streames forårets sidste naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet.

Foredragets titel: Når fysikkens stråler helbreder

Foredragsholderen er professor i medicinsk fysik Kari Tanderup, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Kari Tanderup, som er fysiker, vil i foredraget fortælle om den fysik der ligger til grund for at stråler kan være nyttige til behandling af kræft. Forskningen giver os løbende ny viden om strålernes virkning på kræft og på vores krop, og du vil høre hvordan forskerne til stadighed udvikler teknologier til at gøre stråler mere fokuserede så flere patienter kan helbredes samtidig med at byrden af bivirkninger mindskes.

Du vil også høre om nyeste skud på stammen: den store, nye danske accelerator som fra 2019 vil tilbyde en række danske kræftpatienter avanceret og mere skånsom strålebehandling med partikelterapi.