Det nye elevråd har været på ryste sammen tur. Udover hyggelige timer med samarbejds opgaver, har de haft valg til de forskellige opgaver i elevrådet samt i udvalgene.