Vi får mange forespørgsler og gode forslag ift. 3g elevernes afslutning i uge 26. Den foreløbige plan er skitseret nedenfor. Datoerne ligger fast, men indholdet kan ændre sig, når vi ser, hvad der er i den næste fase af genåbningen. Vi afventer mere specifikt svar på antallet af gæster på matriklen og hvilke muligheder en ændring evt. kan give os.


Mandag den 22. juni: fælles morgenmad (elever) og hue begivenhed

Fredag den 26. juni: Translokation kl.10.00 - Livestreames


Vi vender tilbage, så snart vi har nye retningslinjer og kan lave en endelig plan.