Skolen starter mandag den 10. august i festsalen
Kl. 8.00: 1g og 1hf
Kl. 10.00: 2g, 2hf og 3g