Grundforløbsholdene har fredag den 18. september haft Sprogdag, hvor de har fået en introduktion til de forskellige sprog, inden de skal vælge 2. fremmedsprog. 
Dagen sluttede af med besøg fra Sprogzonen

Se billedgalleri vi dette link