Billede af de nye elevrådsrepræsentanter

Det  nye elevråd er i dag på tur ud af huset.
Dagen bruges på at konstituere sig i elevrådet og på at vælge repræsentanter til de forskellige udvalg på skolen