Gå til hoved-indhold
Billede af Grindsted Gymnasium & HF

Studievejledningen

Du er altid meget velkommen til at kontakte studievejledningen på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole enten pr. telefon 75323100 eller pr. email. 

Hvad kan studievejlederne hjælpe dig med?

På Grindsted Gymnasium & HF er hver enkelt klasse tilknyttet en af de 3 studievejledere. Deres opgave er at vejlede dig i alt, som har at gøre med gennemførelsen af gymnasiet eller HF. Klassen har den samme vejleder igennem hele forløbet.

Når du begynder på skolen, vil du møde din studievejleder i de første uger. Du vil få et indblik i vejledningen, der enten er kollektiv for alle i klassen eller individuel/ personlig.

Der er faste træffetider i studievejlederhuset, hvor du altid kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller skolemæssige, sociale/ familiemæssige, økonomiske eller personlige problemer. Du kan altid sende en email til din studievejleder og bl. a. bede om en samtale.

Vejlederne har tavshedspligt, så du trygt kan henvende dig, så snart der opstår et problem, der har indflydelse på skolegangen. Vent ikke til problemet er blevet uoverskueligt!

Studievejlederne kan også hjælpe dig med individuelle spørgsmål om SU, når du fylder 18 år og hermed bliver berettiget til at få Statens Uddannelsesstøtte.

Vel mødt i studievejledningen!